Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Żeglarskiego ProSails podjęło 27.11.2022 decyzję o rozwiązaniu i zakończeniu działalności Stowarzyszenia Żeglarskiego ProSails. Wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności drogą elektroniczną na adres pawel@prosails.pl.


Likwidator Stowarzyszenia
Paweł Krakowiak
pawel@prosails.pl
660742980